send link to app

Code Calc for Ford


4.8 ( 4128 ratings )
Utilidades Estilo de vida
Desarrollador Krzysztof Majewski
9.99 USD

EN
==

!!! FOR V SERIES - CODES ALWAYS ABSOLUTELY ENTER SERIAL_NO AND PART_NO !!!! - ALL FROM SIDE LABEL. THIS IS IMPORTANT. COMMENTS OF LACK OF PLAY OF COMPUTATION OF CODES RESULT FROM BAD TO USE THE APPLICATION. THE NEW SERIES FORD RADIOS REQUIRED TO GIVE THOSE TWO NUMBERS FROM STICKERS.

The app is a calculator codes for radio and navigation systems in vehicles factory-fitted Ford. To generate codes for radio serial number V and navigation systems required !!! absolute correct input two numbers !!! from the sticker (Serial No, Part No.) or scan barcode from side label.
For the convenience of users of version 3.00 added a barcode scanner located on a sticker with the serial markings radio. This feature provides a bypass errors when entering the numbers SerialNo, PartNo.


Currently supported models of radios:
- Visteon series M - built-in applications
- Sony series M - built-in applications
- Visteon series V, Z - service with a payment within the app IAP
- Sony series V, Z - service with a payment within the app IAP

Currently supported model Navigations:
- Blaupunkt series EX, FX, NX
     - Subversion series C7E3A05, C7E3A06, C7E3F05, C7E3F06 - built-in applications
     - Subversion series C7E3F07, C7E3F09 - service with a payment within the app IAP

PL
==
Aplikacja jest kalkulatorem kodów dla radioodbiorników i nawigacji fabrycznie montowanych w pojazdach marki Ford. Do wygenerowania kodów dla radioodbiorników z numerem seryjnym V oraz systemów nawigacji wymagane jest bezwzględne poprawne wprowadzneie dwu numerów z naklejki ( Serial No , Part No).
Dla wygody użytkowników od wersji 3.00 dodano skaner kodów kreskowych znajdujących się na naklejce z oznaczeniami seryjnymi radioodbiornika. Funkcja ta zapewnia ominięcie ewentualnych błędów podczas wprowadzania numerów SerialNo , PartNo.

Obecnie obsługiwane modele radioodbiorników :
- Visteon seria M - wbudowane w aplikacji
- Sony seria M - wbudowane w aplikacji
- Visteon seria V , Z - wbudowane w aplikacji
- Sony seria V , Z - wbudowane w aplikacji

Obecnie obsługiwane modele Nawijacji:
- Blaupunkt seria EX,FX,NX
- podwersja serii C7E3A05 , C7E3A06 , C7E3F05 , C7E3F06 - wbudowane w aplikacji
- podwersja serii C7E3F07, C7E3F09 - usługa z płatnością wewnątrz aplikacji iAP